Privacybeleid What's New

Inleiding

 

Dit privacybeleid geeft inzicht in hoe What’s New (hierna “wij”, “ons” of “onze”) persoonsgegevens verwerkt wanneer u onze website bezoekt en gebruikmaakt van onze diensten. We hechten veel belang aan uw privacy en zetten ons in om uw persoonsgegevens te beschermen volgens de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Registratie op onze site

 

Om gebruik te kunnen maken van de digitale diensten van What’s New, vragen wij gebruikers om zich te registreren door bepaalde gegevens online in te vullen. De informatie die u invult, zoals uw naam, bedrijf, eventueel adres, e-mailadres en telefoonnummer, wordt beschouwd als “registratiegegevens”.

 

Contactgegevens

 

Indien u vragen heeft na het doornemen van ons privacybeleid of als u contact met ons wilt opnemen, kunt u dat doen via de onderstaande contactgegevens:

What’s New

Baggenstraat 13, 2140 Borgerhout

[email protected]

 

Doel en rechtsgrond van de gegevensverwerking

 

Uw persoonsgegevens worden door What’s New verwerkt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  1. Om deel te nemen aan de activiteiten van What’s New (uitvoering van de overeenkomst).
  2. Het verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming van de betrokkene).

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan ons verstrekt, kunnen wij delen met derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

We zullen nooit persoonsgegevens doorgeven aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, bijvoorbeeld wanneer de politie gegevens bij ons opvraagt in het kader van een onderzoek. In een dergelijk geval zijn wij verplicht om medewerking te verlenen en de gevraagde gegevens te verstrekken.

We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen buiten de Europese Unie.

 

Bewaartermijn

 

What’s New bewaart persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik, tenzij een langere bewaartermijn vereist is op grond van de wet.

 

Beveiliging van de gegevens

 

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Alle personen die namens What’s New toegang hebben tot uw gegevens zijn gebonden aan geheimhouding. We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

 

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Bovenaan dit privacybeleid staat hoe u contact met ons kunt opnemen. U kunt ook contact met ons opnemen via de contactpagina van onze website.

Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door What’s New of door een van onze verwerkers. U heeft ook het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij in opdracht van u. We kunnen u vragen om u te legitimeren voordat we gehoor kunnen geven aan dergelijke verzoeken.

 

Gebruik van cookies

 

Tijdens uw bezoek aan onze website kunnen er “cookies” op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website wordt geplaatst in de browser van uw computer of op uw mobiele apparaat wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar kunnen wel een machine identificeren.

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer er een cookie wordt geïnstalleerd, of dat de cookies naderhand van uw harde schijf worden verwijderd. U kunt dit doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Houd er echter rekening mee dat bepaalde grafische elementen mogelijk niet correct worden weergegeven, of dat u mogelijk bepaalde applicaties niet kunt gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website stemt u in met ons gebruik van cookies.

 

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen wij u om direct contact met ons op te nemen. U heeft ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.